Reklam Alanı

Talmud'da Yahudilere neler emrediliyor?

Talmud'da Yahudilere neler emrediliyor?

Önce Talmud nedir onu açıklayalım. Talmud, Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir.

Talmud, İbranice olan "lamad" (öğrenmek) kökünden gelir. Mişna ve Gemara bölümlerinden müteşekkildir. Talmud'un iki versiyonu vardır: 3. ila 5. yüzyıla ait olduğu kabul edilen ancak daha eski dokümanları da içeren Babil Talmud'u ve daha eski olan Filistin ve Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu. (1)

Daha açıklayıcı olması açısından Talmud, Tevrat'ın bir nevi tefsiridir. Yani Tevrat'ta geçen emirleri daha detaylı ve daha ayrıntılı bir şekilde, hahamların dilinden ve beyninden çıkan düşüncelerle, muharref Tevrat'ın emirlerini de birleştirilerek ortaya çıkarılan hükümlerin yazılı olduğu bir kitaptır. Talmud'un çeşitleri vardır.

1-) Eğer bir haham sana sağ elin için; bu sol elindir derse ona bütün kalbinle iman etmeğe mecbursun.

2-) Senin görüş ve inanışına taban tabana zıt olsa da hahamların sözlerinin gökten indiğine inanacaksın.

3-) Bir insan Talmud doktrinlerine harfiyen riayet etmezse artık katiyen mesut olamaz.

4-) Talmud'a karşı saygısızlık, Tevrat'a hürmetsizlik demektir.

5-) Yahudi maksat ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır.

6-) Goyimlere (Yahudi olmayanlara) karşı daima riyakâr bir güler yüz gösteriniz ve fakat onların sulh yapılmaz birer düşman olduklarını asla unutmayınız.

7-) Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gayrısı sadece birer hayvan, hatifi birer domuzdur.

8 -) Yahudi olmayanlara hayvan muamelesi yapılır.

9-) Allah; dünyanın bütün servetini yalnız Yahudilere tahsis etmiştir. Bütün dünya serveti onlarındır.

10-) Bir şey çalmayınız, hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır. Goyimlerin mal ve canları helaldir. (*)

11-) Yahudi olmayan bir insandan çalınan her şey meşrudur. (*)

12-) Eğer Yahudi olmayan bir insan zarurete düşerse ona vereceğiniz paraya o şekilde faiz koymalısınız ki o adam bunun altından kalkamasın ve bütün malını satmaya mecbur olsun. Yahudinin bütün bunlardan istifade etmesini ve kendinden başkasını ezmeyi bilmesi şarttır.

13-) Yahudi olmayan bir insanın kanını dökmek, Allaha karşı bir kurban vermektir.

14-) İsrael'in (İsrail'in) kızı olmayan her kadın bir hayvandır. Yahudi olmayan bir kadınla gayrimeşru münasebet Yahudi için günah sayılmaz.

15-) Yahudi şeriatı erkeklere zinayı haram kılmıştır. Fakat bu yalnız Yahudi kadınlarını siyanet(korumak) içindir. Yahudi olmayanların ırzı, namusu helaldir.

16-) Hahamlar bütün bu sırları herkesten saklarlar. Onu yalnız İsrail milletine ifşa ederler.

17-) Bir yeminle, dimağ nasıl tehdit edilebilir. Bu esrarı, İsrael'in Allah'ına dahi söyleyemiyeceğim. Fakat onu İsrael halkına söyleyeceğim.

18-) Bütün bunlar goyimlere hissettirilmeden yapılmalıdır. Aksi takdirde yemin hükümsüz kalır ve Allah'ın isminin kirlenmemesi için men edilir.

19-)
Sizi goyimlerden birini öldürmek suçu ile itham ederlerse, bunu yeminle açıkça inkâr edebilirsiniz. Çünkü öldürülen bir hayvandır.

20-) Büyük barış gününde bütün günahlar geri alınır yeminler hükümsüz kalır.(Yom Kipur) yani Yahudilerin sene başında Yahudi olmayanlara karşı cinayetler affedilmiş sayılır... Ve tekrarlanmasına müsaade edilir.

21-) Her kim hahamlara hürmetsizlik eder ve Yahudi olmayan bir mahkeme huzurunda dindaşları aleyhine şehadette bulunursa derhal lanete uğrar..

Not: " Anlaşılıyor ki Yahudilerin insan kanı akıtmak hususundaki ihtirasları bu maddeden doğmaktadır. (İğneli Fıçı) namlı eserimizde, tarihte Yahudilerin nasıl ve vahşiyane bir şekilde insan öldürdükleri vesikalarıyla birlikte dercedilmiştir."

"Alfred Lemede" ismindeki muharririn "İsrael'in Cinayeti" isimli eserinde bu husus açıkça ortaya dökülmüştür. Bu kitapta birçok izahat mevcut olup korkunç ve barbarca cinayetler ve esrar dolu katiller vazıh surette zikredilmekte ve 20 Mart 1911 tarihinde Kiev şehrinde on üç yaşında bir Hristiyan çocuğunu iğneli fıçıda nasıl öldürdüklerini münakaşa ve itiraz götürmeyecek şekilde izah edilmektedir. Bu izahat arasında iğneli fıçıda can veren on üç yaşındaki çocuğa verilen derin ıstırap ve reva görülen işkenceler vardır.

Paris’te Fransızca olarak neşredilen; "Bütün devirler boyunca Yahudilerde kanın esrarı" (Le mysere du sang ehez les juif de tous les temps) adlı eserde bu cinayetlerin Allah'a kurban vermek hususunda irtikâp edildiği olanca İlmî tahlilleriyle yazılıdır.

Bu mevzuda mühim bir Yahudi şahsiyeti olan Bernard Lazare’e: "Yahudilere atfedilen bu korkunç cinayetlerin hali hazırda da yapılıp yapılmadığı hususunda sorulan suale" şu cevap alınmıştır:

-Bu mümkündür!.. (2)

Dipnotlar


* Yıldızla işaretlenen
 bu iki madde, Yahudilerin Eflâtun’u addedilen (Meymun) Maimonides'in ortaya ileri sürdüğü maddelerdir.


Kaynaklar:


1-) https://tr.wikipedia.org/wiki/Talmud

2-)
Cevat Rifat Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, Aykurt Neşriyat, 4.Baskı, İstanbul 1968, Sf. 24-28

1 yorum:

 1. ihtilafa düştüğümüz konularda HÜKÜM VERMEK YARATMA VE EMRETME YETKİSİNİN TEK SAHİBİ BİZİMDE TEK SAHİBİMİZ OLAN ELLAHA MAHSUSTUR o halde SAHİBİMİZ bize yiyecek olarak neleri haram kılmış işte cevabı alemlerin TEK SAHİBİ OLAN ELLAH kölesi ve elçisi muhammede şöyle demesini emretti
  ELLAHIM Taşlananşeytandan
  SANA
  sığınırım deki bana WAHYOLUNANDA! yiyen kimseye yiyeceği olarak haram kılınmış birşey bulamiyorum!
  ancak leş akan kan kötü olmuş zararlı et ki gerçekten o pistir birde yoldan çıkaran ELLAHtan başkasına kesilen artık kim zorda kalırsa saldırmasın ve haddi aşmasın şüphesiz senin SAHİBİN Bağışlayan acıyandır(en'âm 145) diyen ELLAH rasulu gibi bende diyorumki ELLAHIN Kölesi ve Elçisi SAHİBİNİN EMRİYLE bunlardan başka haram kılınmış yiyecek BULAMIYORUM dediyse doğrudur bunlardan başka haram yiyecek yoktur! kim ELLAH rasulu kendisine WAHYEDİLENDE yiyecek olarak
  bunlardan başka haram bulmuş derse BU ÂYETİ yalanladığı için kafirdir çünkü kâfir ELLAHIN SÖZÜNÜ yalan sayanlara denir şüphesiz ELLAH ve elçisi doğru söyler bende doğru söylerim elçi muhammede WAHYEDİLENDE bunlardan başka haram yiyecek yoktur!
  ve OKUNAN DIŞINDA HAYVANLAR BİZE HELALDİR(hacc 30) cm halde okunan bu dört haram dışında kalan kedi köpek hatta domuz dahi helaldir! doğrusu lehmexınziyr orjinal kök anlamı kötü olmuş zararlı ettir yoksa üzerine ELLAHIN İSMİ ANILARAK Kesilen hiçbir hayvan haram değildir çünkü hayvanları yaratan onları bizim için! KENDİELLERİYLE YAPTIĞINI SÖYLÜYOR ve onlara en'am yani güzel ni'met diyor(yasin 71, o halde NOKSANLIĞI OLMAYAN GÜZEL YARATICININ ELLERİNİN YAPTIĞIDA ŞÜPHESİZ GÜZELDİR hiçbiri pis değildir kim ELLAHIN ELLERİNİN ESERİNE pis derse NOKSANLIĞI OLMAYAN GÜZEL YARATICIYA Kötü sıfatı yakıştırdığı için kafirdir doğrusu en'am güzel ni'met demek hayvana hem en'am hemde pislik haram demek çekişkidir bu çelişki asla ELLAHIN ÂYETİ değil bu çelişki inananlara düşmanlık yönünden en şiddetli olan KİTABI yüklenen ama ONA ihanet eden yahudilerin tuzağına düşerek domuzu ve yırtıcıları haram eden zalim ve cahil kullardandır

  YanıtlayınSil

//]]>